E hën-Pre 9.00-17.00

Poroj, Tetovo 1200

SHËRBIMET

KONTROLL TEKNIK

A TEST

HOMOLOGIM

– Kontroll teknik – Regjistrim i automjetit
– Homologim të automjeteve
– Leje CEMT – Kontroll i gjendjes së automjeteve për trafik dhe dhënia e Certifikatit
– A TEST – Folija, LPG, Ndërrim motori, Kuka
– Kontrolli për matjen e gazrave
– Kalibrim të trafografëve – Taksimetër, Analog dhe Digjital
– Karton i gjelbër dhe polisa sigurimi
– Autorizime
– Trajnime: Udhëheqës, vozitës, bartje(ADR)
– Kontroll i kamionave
– Të gjitha shërbimet në një vend: Kontrolli teknik, Administrata, Referenti(MPB)

ARMATURE

RRJETA

TRARE

HEKURI

Euro Zgjimi – Reparti për përpunimin e armaturës, trarëve dhe rrjetave të çelikut.

Hekuri – nga lënda e parë deri në prodhim përfundimtar.

Transport deri në vendin e dëshiruar nëpër gjithë Maqedoninë.

070 750639, 044 444 333

Poroj, Tetovo 1200

© 2019 Zgjimi Company. Të gjitha të drejtat e rezervuara.